Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Stenkolsförbrukning

Välj variabler

Nej
2019-01-31
t MWh TJ ktoe, %
2019-04-30
2019-01-31
Sedan år 2005 Statistikcentralen. Åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol
kivih_001_201812
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 0 Totalt 49

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: ÅR TOTALT , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000