Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 1 (Nationella utbildningsklassificeringen) under läsåren 2015/2016-2016/2017

Välj variabler

Nej
2019-03-14
Studerande/avbrottsprocent
2019-03-14
Statistikcentralen
kkesk_001_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Allmänbildande utbildning , De pedagogiska områdena ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
De antal studerande som använts vid beräkningen av avbrott avviker från de totala antalen studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande bl.a. på grund av bristfälliga personbeteckningar. Uppgifter om avbrott har inte angetts för grupper på mindre än 45 studerande på grund av slumpvariation. Dessa uppgifter är dock med i alla totalantal. Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner

Utbildningsområden

Nationell Utbildningsklassificering 2016, nivå 1