Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och studieområde (utbildningsstyrelsens klassificering) under läsåren 2007/2008-2014/2015

Välj variabler

Nej
2017-03-17
Studerande/avbrottsprocent
2017-03-17
Statistikcentralen
kkesk_002_201500
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Gymnasieutbildning , Fritidsverksamhet och ungdomsarbete ,

Valda 0 Totalt 70

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007/2008 , 2008/2009 , 2009/2010 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
De antal studerande som använts vid beräkningen av avbrott avviker från de totala antalen studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande bl.a. på grund av bristfälliga personbeteckningar.Uppgifter om avbrott har inte angetts för grupper på mindre än 45 studerande på grund av slumpvariation. Dessa uppgifter är dock med i alla totalantal.

Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner

Studieområde

Opetushallinnon opintoala, vuoden 2002 luokitus tilastovuoden mukaisena