Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och landskap under läsåren 2007/2008-2016/2017

Välj variabler

Nej
2019-03-14
Studerande/avbrottsprocent
2019-03-14
Statistikcentralen
kkesk_003_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016/2017 , 2015/2016 , 2014/2015 ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
De antal studerande som använts vid beräkningen av avbrott avviker från de totala antalen studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande bl.a. på grund av bristfälliga personbeteckningar.
Uppgifter om avbrott har inte angetts för grupper på mindre än 45 studerande på grund av slumpvariation. Dessa uppgifter är dock med i alla totalantal. I hela tidsserien används områdesindelningen från år 2017.
I de uppgifter som publicerades 9.3.2015 är antalet studerande som avbrutit yrkesutbildningeni landskapet Österbotten läsåret 2012/2013 större än vanligt, eftersom omkring 400 studerande inte fanns med i antalet studerande inom yrkesutbildningen i Vasaregionen år 2013. Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner

Utbildningslandskap

Koulutuksen sijaintimaakunta, oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän sijaintimaakunta. Luokitus: 1.1.[tilastovuosi]