Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

133d -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 1 (Nationella utbildningsklassificeringen), läsår 2018/2019

Välj variabler

Ja
2021-03-12
Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9.:
antal
Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %:
procent
Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %:
procent
Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %:
procent
2022-03-12
2021-03-12
Avbrott i utbildningen, Statistikcentralen
006_133d_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Allmänbildande utbildning , De pedagogiska områdena ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
De antal studerande som använts vid beräkningen av avbrott avviker från de totala antalen studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande bl.a. på grund av bristfälliga personbeteckningar. Uppgifter om avbrott har inte angetts för grupper på mindre än 45 studerande på grund av slumpvariation. Dessa uppgifter är dock med i alla totalantal. Uppgifterna om gymnasieutbildning innehåller gymnasieutbildning för unga, uppgifterna om yrkesutbildning innehåller yrkesinriktade grundexamina, yrkeshögskoleutbildningen innehåller yrkeshögskoleexamina och universitetsutbildningen lägre och högre högskoleexamina.

Utbildningsområden

Nationell Utbildningsklassificering 2016, nivå 1