Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

905 -- Förädlingsvärde av kulturbrancherna 1995-2008

Välj variabler

Nej
2013-04-17
milj. euro, %
2009-10-09
Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
Kulttuurin satelliittitilinpito
Opetusministeriön julkaisuja 2008: 20.
klts_905_200800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000