Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ls -- Revideringar i preliminär omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M12

Välj variabler

Ja
2024-02-15
Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
Procentenhet
1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
Procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
Procentenhet
Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Preliminär offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
Procentenhet
1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
Procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
Procentenhet
Revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Preliminär offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
Procentenhet
1:a offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
Procentenhet
Senaste offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
Procentenhet
Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
2022-04-12
Statistikcentralen, omsättning inom handeln
001_13ls_2023m11
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 60

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000