Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Omsättning inom handeln 2005=100 (TOL 2008)

Välj variabler

Nej
2013-02-13
2005=100
2013-02-13
Omsättning inom handeln, 12/2012. Statistikcentralen
klv_901_201212
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: G Handel , 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar , Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401) ,

Valda 0 Totalt 28

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Näringsgren:G, 45,46,47.
(45111,45191,4531,45401), (45112,45192,4532,45402),
(452,45403),(4711,472),4711, 4719, (4721-4724,4726,4729),
4725, 473, 4741, 4742, (4754,4743),
(4751,47531,47599,47591-47594),(4752,47532,47596),
4741, 4762), 47641, 47642, (4771,4772), (47761-47763), 4777,
47783, (4773-4775), 4791, Övrig detaljhandel
Beskrivning
Begrepp och definitioner