Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11f6 -- Konkurser efter område (TOL 2008), 2003-2020

Välj variabler

Ja
2021-06-09
Anhängiggjorda konkurser, antal företag:
lkm
Anhängiggjorda konkurser, antal anställda:
lkm
2021-06-16
2021-06-09
Konkurser, Statistikcentralen
019_11f6_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 18

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Jord- och skogsbruk, fiske , Tillverkning,gruvdrift,energi- och vattenförsörjning ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll

Näringsgren

Näringsgren