Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fa -- Konkurser sedan år 1986, 1986-2020

Välj variabler

Ja
2021-06-09
Anhängiggjorda konkurser, antal företag:
lkm
Anhängiggjorda konkurser, antal anställda:
lkm
2021-06-16
2021-06-09
Konkurser, Statistikcentralen
019_11fa_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 35

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll