Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fb -- Konkurser sedan år 1986, 1986M01-2022M02

Välj variabler

Ja
2022-03-16
Anhängiggjorda konkurser, antal företag:
lkm
Anhängiggjorda konkurser, antal anställda:
lkm
2022-04-21
2018-12-19
Statistikcentralen, Konkurser
001_11fb_2022m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1986M01 , 1986M02 , 1986M03 ,

Valda 1 Totalt 434

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll