Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fc -- Slutbehandlade konkurser efter tingsrätt och näringsgren (TOL2008), 2009-2020

Välj variabler

Ja
2021-06-09
Slutbehandlade ärenden totalt:
lkm
Förkastats eller lämnats utan prövning:
lkm
Änsökan återtagen:
lkm
Förfallit eller avskrivits, orsak företagssanering:
lkm
Förfallit eller avskrivits, orsak medlen otillräckliga:
lkm
Förfallit eller avskrivits, annan orsak eller ingen uppgift:
lkm
Övergång till offentlig utredning:
lkm
Nedläggning av en konkurs:
lkm
Fastställande av utdelningsförteckn.:
lkm
Ändring av en fastställd utdelnungsförteckn.:
lkm
Ärenden övertill annan instans:
lkm
2022-06-15
2021-06-01
Konkurser, Statistikcentralen
008_11fc_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Slutbehandlade ärenden totalt , Förkastats eller lämnats utan prövning , Änsökan återtagen ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 12

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 347

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 28

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll