Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Konkurssit alueittain (TOL 2008)

Välj variabler

Nej
2018-11-14
lkm
2018-11-05
Tilastokeskus
konk_001_201810
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , 005 Alajärvi , 009 Alavieska ,

Valda 0 Totalt 311

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko vuosi , Tammikuu , Helmikuu ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Toimialat yhteensä , Maa-, metsä ja kalatalous , Teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintätapojen selitykset:
.. tietoa ei ole saatu, tai se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Vuoden 2018 viimeinen tieto on lokakuu. Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät