Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Konkurser sedan år 1986

Välj variabler

Nej
2018-11-14
antalet
2018-11-05
Statistikcentralen
konk_003_201810
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 33

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månader totalt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Teckenförklaring:
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Beskrivning
Begrepp och definitioner