Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Kuntasektorin kuukausipalkat Ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2014

Välj variabler

Nej
2015-05-07
€/kk
2015-05-09
2015-05-07
Tilastokeskus
ksp_002_201400
PA50_tietovarasto/Kuntasektorin palkkatilasto
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ammatit yhteensä , 1 Johtajat , 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat ,

Valda 0 Totalt 447

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Lukumäärä yhteensä , Kokoaikaisten lukumäärä , Osa-aikaisten lukumäärä ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Ansiotiedot laskettu kokoaikaisten, täyttä palkkaa saaneiden ansioista.
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi. Tieto on epävarma esitettäväksi, jos tieto perustuu alle 10 kokoaikaisen ja täysipalkkaisen palkansaajan tietoihin.
- Ei yhtään havaintoa
Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää 10 % 20 %, ... , 90 % tapauksista. Esimerkiksi 1. desiilin mukaisen ansion alittaa 10 % palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion alle jää 90 % palkansaajista.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät