Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Månadslöner inom kommunsektorn, löner efter yrkesklassificering 2015

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2016-05-10
e/mån.
2016-05-10
Statistikscentralen
ksp_002_201500
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrken totalt , 1 Chefer , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer ,

Valda 0 Totalt 445

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal totalt , Heltidsanställda , Deltidsanställda ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Löneuppgifterna har beräknats utgående från lönerna hos heltidsanställda med full lön.
.. Löneuppgiften är för osäker för att publiceras för att den baserar sig på under 10 heltidsanställda lönetagare.
- Inga lönetagare i gruppen
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagarna en lön under den 1:a decilpunkten och 90 procent av löntagarna når en lön som ligger under den 9:e decilpunkten.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner