Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

006 -- Kuntasektorin tuntipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2015

Välj variabler

Nej
2016-05-10
e/tunnissa
2016-05-10
Tilastokeskus
ksp_006_201500
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Toimialat yhteensä , A Maatalous, metsätalous ja kalatalous , 02 Metsätalous ja puunkorjuu ,

Valda 0 Totalt 111

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi. Tieto on epävarma esitettäväksi, jos tieto perustuu alle 10 kokoaikaisen ja täysipalkkaisen palkansaajan tietoihin.
- Ei yhtään havaintoa
Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää 10 % 20 %, ... , 90 % tapauksista. Esimerkiksi 1. desiilin mukaisen ansion alittaa 10 % palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion alle jää 90 % palkansaajista.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät