Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

004 -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper), ålder och kön 2014-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons
2017-11-28
Statistikcentralen
ksyyt_004_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00 DÖDA TOTALT (A00-Y89) , 01 I INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR (A00-B99) , 02 Tuberkulos (A15-A19,B90) ,

Valda 0 Totalt 87

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper):
Eurostats dödorsakslista med 86 grupper (European short list of 86 causes of death, 2012) togs i bruk år 2014.
Avlidna för vilka man inte har fått dödsattest hör till gruppen 74.