Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

007 -- Döda av alkoholrelaterade orsaker efter underliggande dödsorsak, ålder och kön 2005-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons
2017-11-23
Statistikcentralen
ksyyt_007_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alkoholrelaterade orsaker totalt , Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10) , Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G312) ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasserna totalt , - 14 , 15 - 19 ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 12

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000