Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

008 -- Självmord efter ålder och kön 1921-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons
2017-11-27
Statistikcentralen
ksyyt_008_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasserna totalt , - 14 , 15 - 19 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1921 , 1922 , 1923 ,

Valda 1 Totalt 96

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000