Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

009 -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå) 1998-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons
2017-12-20
Statistikcentralen
ksyyt_009_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: DÖDA TOTALT (A00-Y89) , SJUKDOMAR TOTALT (A00-R99 exkl. R999) , I VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (A00-B99) ,

Valda 0 Totalt 282

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
.. = uppgift sekretessbelagd Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå):
Från denna tabell har dödsorsaker med noll fall under åren 1998-2016 tagits bort.