Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11br -- Döda, åldersstandardiserat och allmänt dödstal efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och kön, hela befolkningen och 15-64 -åringar, 1971-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-10
Döda, hela befolkningen:
antal
Åldersstandardiserat dödstal, hela befolkningen (1/100 000):
relationstal
Allmänt dödstal, hela befolkningen (1/100 000):
relationstal
Döda, 15-64 år:
antal
Åldersstandardiserat dödstal, 15-64 år (1/100 000):
relationstal
Allmänt dödstal, 15-64 år (1/100 000):
relationstal
2022-12-09
2018-12-17
Dödsorsaker, Statistikcentralen
020_11br_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00-54 Totalt , 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U07, X45) , 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072) ,

Valda 0 Totalt 65

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valda 1 Totalt 50

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)

Förändring av WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak, varefter lunginflammation framträder i statistiken främst som en omedelbar dödsorsak.

Klassificeringsnyckel mellan den här klassificeringen och olika klassifikationen av sjukdomar finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar.

Uppgifter

Åldersstandardiserat dödstal, hela befolkningen (1/100 000)

Åldersstandardiserade dödstal har beräknats enligt direkt åldersstandardisering, där man har viktat dödlighet efter åldersgrupp enligt åldersfördelningen av Eurostats europeiska standardbefolkning (ESP2012).
Åldersstandardiserade dödstal är jämförbara bara om man har använt samma standardbefolkning.
Man kan alltså inte jämföra hela befolkningens åldersstandardiserade dödstal med motsvarande dödstal för 15-64 -åringar.

Allmänt dödstal, hela befolkningen (1/100 000)

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 100 000 personer i medelfolkmängden.

Åldersstandardiserat dödstal, 15-64 år (1/100 000)

Åldersstandardiserade dödstal har beräknats enligt direkt åldersstandardisering, där man har viktat dödlighet efter åldersgrupp enligt åldersfördelningen av Eurostats europeiska standardbefolkning (ESP2012).
Åldersstandardiserade dödstal är jämförbara bara om man har använt samma standardbefolkning.
Man kan alltså inte jämföra hela befolkningens åldersstandardiserade dödstal med motsvarande dödstal för 15-64 -åringar.

Allmänt dödstal, 15-64 år (1/100 000)

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 100 000 personer i medelfolkmängden.