Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bw -- Döda genom olycksfall och våld efter underliggande dödsorsak (klassificering med 122 grupper), ålder och kön, berusade separat, 1998-2017

Välj variabler

Ja
2018-12-17
Alla döda genom olycksfall och våld:
henkilöä
Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld (exkl. förgiftningar):
henkilöä
2019-12-16
2018-10-10
Dödsorsaker, Statistikcentralen
020_11bw_2017
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 001-122 Totalt , 001-072, 121-122 Olyckor totalt (V01-X59, Y85-Y86) , 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99) ,

Valda 0 Totalt 141

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 20

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Olyckor och våld (klassificering med 122 grupper)

Enligt en internationella regel av WHO föredrogs alkoholsjukdomen (alkoholism eller leversjukdom orsakad av alkohol) framför alkoholförgiftningen som underliggande dödsorsak i statistiken under åren 1998...2004.
Denna regel är inte giltig från och med 2005.

Uppgifter

Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld (exkl. förgiftningar)

Berusning av alkohol har antecknats som en bidragande dödsorsak i dödsattesten.