Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bz -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå), 1998-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-10
Dödfödda:
antal
Döda under första levnadsåret:
antal
Döda under 0 - 6 dygn:
antal
Döda under 7 - 27 dygn:
antal
Döda under 28 dygn - 11 månader:
antal
2022-12-09
2018-12-17
Dödsorsaker, Statistikcentralen
020_11bz_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A00-Y89 Totalt , A00-R99 Sjukdomar totalt (exkl. R999) , A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar ,

Valda 0 Totalt 291

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå)

Tabell innehåller bara dödsorsaker, som har minst ett fall.
Koderna P71 och P74 togs ur bruk 2005 och man använder andra P-koder i stället för dessa koder.