Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12z6 -- Döda månadsvis efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och kön, 1971M01-2020M12

Välj variabler

Ja
2021-12-10
Döda:
antal
2022-12-09
2020-12-14
Dödsorsaker, Statistikcentralen
023_12z6_2020m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1971M01 , 1971M02 , 1971M03 ,

Valda 1 Totalt 600

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00-54 Totalt , 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U07, X45) , 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072) ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)

Tabellen visar inte den fullständiga klassificeringen, men kategorin '00-54 Totalt' inkluderar alla döda.
Förändring av WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak i kategorin '31-35 Andningsorganens sjukdomar' från och med 2005, varefter lunginflammation framträder i statistiken främst som en omedelbar dödsorsak.

Klassificeringsnyckel mellan den här klassificeringen och olika klassifikationen av sjukdomar finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar.