Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Godsmängd och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter kvartal 2001-2018

Välj variabler

Statistikcentralen
Transport och turism
Nej
2018-06-20
Enhetsuppgifter i variabeltexterna
2018-09-19
2012-03-01
Statistikcentralen
kttav_001_2018q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med
lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner

Information

Transportarbete, milj. tonkm

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).