Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kunnallisvaalit 2000, äänestystiedot

Välj variabler

Nej
2008-10-17
lukumäärä ja prosentti
2008-08-28
Tilastokeskus
010_kvaa_2000_101
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Kaupunkimaiset kunnat , Taajaan asutut kunnat ,

Valda 0 Totalt 490

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Äänestysalueita , Äänioikeutetut yhteensä , Äänioikeutetut miehet ,

Valda 0 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
KÄYTETTYJEN MERKINTÖJEN SELITYKSET:
0.0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä minimitarkkuudesta;
- (viiva), ei mitään ilmoitettavaa.
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä