Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kunnallisvaalit 1996, valitut ehdokkaat

Välj variabler

Nej
2011-06-13
lkm, %
2011-06-13
Tilastokeskus
010_kvaa_101
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 12 482

Det finns fler än 10000 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ehdokasnumero , Äänimäärä , Osuus kunnan äänistä ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000