Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Ehdokkaiden ikä puolueittain sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2004

Välj variabler

Nej
2008-08-28
lkm
2015-05-05
Tilastokeskus
020_kvaa_2004_102
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , 18 vuotta , 19 vuotta ,

Valda 0 Totalt 71

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , KESK , SDP ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000