Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kandidaternas antal och medelålder efter parti, valkrets och kommun i kommunalvalet 2004

Välj variabler

Nej
2008-10-02
antal, ålder
2015-05-05
Statistikcentralen
020_kvaa_2004_105
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 474

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , CENT , SDP ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000