Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Ehdokkaat äänetysalueittain kunnallisvaaleissa 2004, Hämeen vaalipiiri

Välj variabler

Nej
2008-07-17
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
040_kvaa_2004_106
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ahtiainen Jani / KESK / Artjärvi , Airaksinen Eila / KESK / Artjärvi , Alaharju Veijo / KESK / Artjärvi ,

Valda 0 Totalt 2 986

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Artjärvi / Kunta yhteensä , Artjärvi / Artjärvi , Asikkala / Kunta yhteensä ,

Valda 0 Totalt 195

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ehdokkaan numero , Äänimäärä yhteensä , Osuus äänistä ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000