Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Ehdokkaat äänetysalueittain kunnallisvaaleissa 2004, Kymen vaalipiiri

Välj variabler

Nej
2008-07-17
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
040_kvaa_2004_108
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Backman Markku / KESK / Elimäki , Eskola Paula / KESK / Elimäki , Fellman Mervi / KESK / Elimäki ,

Valda 0 Totalt 2 526

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Elimäki / Kunta yhteensä , Elimäki / Kirkonkylä , Elimäki / Koria ,

Valda 0 Totalt 230

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ehdokkaan numero , Äänimäärä yhteensä , Osuus äänistä ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000