Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kunnallisvaalit 2000, valitut ehdokkaat

Välj variabler

Nej
2008-10-17
lukumäärä ja prosentti
2008-09-05
Tilastokeskus
050_kvaa_2000_105
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 12 278

Det finns fler än 10000 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Puolueet
Kunnallisvaaleihin osallistui 15 rekisteröityä puoluetta ja lukuisia valitsijayhdistyksiä.
SDP Suomen Sosialidemokraattinen puolue
KESK Suomen Keskusta
KOK Kansallinen Kokoomus
VAS Vasemmistoliitto
VIHR Vihreä Liitto
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue
SKL Suomen Kristillinen Liitto
REM Remonttiryhmä
PS Perussuomalaiset (entinen SMP)
SKP Suomen Kommunistinen Puolue
KIPU Kirjava 'Puolue' - Elonkehän puolesta
VSL Vapaan Suomen Liitto
EKA Eläkeläiset Kansan Asialla
KTP Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
VEV Vaihtoehtoväki

Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä