Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Number and percentage shares of votes by party, voting turnout by constituency in Municipal elections 2004

Välj variabler

Nej
2008-08-28
number, %
2015-05-05
Statistics Finland
050_kvaa_2004_106
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Whole country , 01 Helsinki constituency , 02 Uusimaa constituency ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Total , SDP , CENT ,

Valda 0 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000