Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Valitut ikäryhmittäin sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004

Välj variabler

Nej
2008-07-15
lkm
2015-05-05
Tilastokeskus
050_kvaa_2004_110
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Helsingin vaalipiiri , Uudenmaan vaalipiiri ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , Ikäryhmä 18 , Ikäryhmä 19 ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000