Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Antal invalda och procentuella andelar efter parti och valkrets i kommunalvalet år 2004

Välj variabler

Nej
2008-08-28
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
050_kvaa_2004_112
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Helsingfors valkrets , Nylands valkrets ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SDP , CENT ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000