Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja ennakkoäänet puolueittain sekä äänestysalueiden ja hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2004

Välj variabler

Nej
2008-08-28
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
050_kvaa_2004_116
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Kaupunkimaiset kunnat , Taajaan asutut kunnat ,

Valda 0 Totalt 474

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Lukumäärä / Äänimäärä , Osuus äänistä , Valitut ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alueita , Äänioikeutettuja yhteensä , Äänioikeutettuja miehiä ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000