Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2.1. Antalet kandidater partivis efter valkrets och kommun i kommunalvalet år 2012

Välj variabler

Nej
2014-03-19
antal
2013-10-31
Statistikcentralen
110_kvaa_2012_103
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 361

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , CENT , SDP ,

Valda 0 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 19.3.2014. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats).
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

Område

Fasta Finland, kommungrupp, valkrets, kommun (och kommungrupp gällande1.1.2013)

Parti

CENT

Centern i Finland

SDP

Finlands Socialdemokratiska Parti

SAML

Samlingspartiet

SAF

Sannfinländarna

VÄNST

Vänsterförbundet

GRÖNA

Gröna förbundet

KD

Kristdemokraterna i Finland

SFP

Svenska folkpartiet i Finland

FKP

Finlands Kommunistiska Parti

Piratp.

Piratpartiet

IP

Självständighetspartiet

KAP

Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism

Förändr.2011

Förändring 2011

FAP

Finlands Arbetarparti

KA

För de fattigas väl

Frihetsp.

Frihetspartiet - Finlands Framtid

Valmansföreningar

För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma (vid kommunalvalet 2012 förordning 237/2012) att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.

Fullmäktigeledamöter

Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material (baserar sig på tidpunkten före kommunalvalet 2012, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)