Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2.1. Antalet kandidater partivis efter valkrets och kommun i kommunalvalet år 2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal
2017-04-18
Statistikcentralen
110_kvaa_2017_103
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 345

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , CENT , SDP ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

Parti

CENT

Centern i Finland

SDP

Finlands Socialdemokratiska Parti

SAML

Samlingspartiet

SAF

Sannfinländarna

VÄNST

Vänsterförbundet

GRÖNA

Gröna förbundet

KD

Kristdemokraterna i Finland

SFP

Svenska folkpartiet i Finland

FKP

Finlands Kommunistiska Parti

Piratp.

Piratpartiet

LIBE

Liberalpartiet - Frihet att välja

IP

Självständighetspartiet

Femin.p.

Feministiska partiet

KTP

Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism

EOP

Djurrättspartiet i Finland

Övriga

Valmansföreningar

Fullmäktigeledamöter

Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material (baserar sig på tidpunkten före kommunalvalet 2017, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)