Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Ehdokkaiden ikä puolueittain sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2008

Välj variabler

Nej
2008-10-31
lkm
2015-05-05
Tilastokeskus
120_kvaa_2008_104
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , 18 vuotta , 19 vuotta ,

Valda 0 Totalt 72

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , KESK , SDP ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
.. = Tieto on liian epävarma esitettäväksi
... = Tieto on luottamuksellinen