Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2.4. Åldersfördelning bland kandidaterna efter valkrets och kön i kommunalvalet år 2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal
2017-04-18
Statistikcentralen
140_kvaa_2017_106
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Helsingfors valkrets , Nylands valkrets ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Åldersgrupp 18 , Åldersgrupp 19 ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

Åldersgrupp

Fullmäktigeledamot

Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material (baserar sig på tidpunkten före kommunalvalet 2017, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)