Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.11. Kandidaterna efter kommun i kommunalvalet 2012, Vasa valkrets

Välj variabler

Nej
2014-03-19
antal, %
2013-10-31
Statistikcentralen
320_kvaa_2012_119
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aho Jaakko / SAML / Alajärvi , Autio Ari / SAML / Alajärvi , Harju Kimmo / SAML / Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 4 201

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 19.3.2014. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats).
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgift om inval:
1=invald
2=på reservplats
3=ej invald
Parti: CENT
Centern i Finland
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML
Samlingspartiet
SAF
Sannfinländarna
VÄNST
Vänsterförbundet
GRÖNA
Gröna förbundet
KD
Kristdemokraterna i Finland
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
Piratp.
Piratpartiet
IP
Självständighetspartiet
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
Förändr.2011
Förändring 2011
FAP
Finlands Arbetarparti
KA
För de fattigas väl
Frihetsp.
Frihetspartiet - Finlands Framtid
Valmansföreningar Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material
(baserar sig på tid-punkten före kommunalvalet 2012, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)