Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Ehdokkaat äänestysalueittain kunnallisvaaleissa 2008, Pohjois-Savon vaalipiiri

Välj variabler

Nej
2009-12-03
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
500_kvaa_2008_131
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Auvinen Juha / KESK / Iisalmi , Francis Erja / KESK / Iisalmi , Halonen Keijo / KESK / Iisalmi ,

Valda 0 Totalt 2 150

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Iisalmi / Kunta yhteensä , Iisalmi / Hernejärvi , Iisalmi / Kangaslampi ,

Valda 0 Totalt 150

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ehdokkaan numero , Äänimäärä yhteensä , Osuus äänistä ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
.. = Tieto on liian epävarma esitettäväksi
... = Tieto on luottamuksellinen