Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kandidaterna efter röstningsområde i kommunalvalet 2008, Uleåborgs valkrets

Välj variabler

Nej
2009-12-03
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
540_kvaa_2008_135
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Autio Helinä / CENT / Alavieska , Brax Anna-Leena / CENT / Alavieska , Hannula Kaija / CENT / Alavieska ,

Valda 0 Totalt 3 792

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alavieska , Alavieska / Kirkonkylä , Haapajärvi ,

Valda 0 Totalt 281

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kandidatens nummer , Röstetal totalt , Andel av röster ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
.. = Uppgift alltför osäker för att ange
... = Sekretessbelagd uppgift