Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.4. Partiernas röstetal, valdeltagande och antalet invalda ledamöter kommunvis i kommunalvalet 2017 och förändringen jämfört med föregående val

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-06-05
antal, %
2017-04-21
Statistikcentralen
640_kvaa_2017_140
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 308

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellen har korrigerats 5.6.2017.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Parti: CENT
Centern i Finland
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML
Samlingspartiet
SAF
Sannfinländarna
VÄNST
Vänsterförbundet
GRÖNA
Gröna förbundet
KD
Kristdemokraterna i Finland
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
Piratp.
Piratpartiet
IP
Självständighetspartiet
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
LIBE
Liberalpartiet – Frihet att välja
EOP
Djurrättspartiet
Femin.p.
Feministiska partiet
Valmansföreningar Övriga 2017: Valmansföreningar
Övriga partier 2012: Valmansföreningar och FAP: Finlands Arbetarpartiet, KA: För de fattigas väl, Frihetspartiet – Finlans Framtid, Förändring 2011