Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.5. Åldersfördelning bland de invalda efter kön och parti i kommunalvalet 2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal, %
2017-04-21
Statistikcentralen
660_kvaa_2017_142
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Åldersgrupp 18 , Åldersgrupp 19 ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Parti: CENT
Centern i Finland
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML
Samlingspartiet
SAF
Sannfinländarna
VÄNST
Vänsterförbundet
GRÖNA
Gröna förbundet
KD
Kristdemokraterna i Finland
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
Piratp.
Piratpartiet
IP
Självständighetspartiet
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
LIBE
Liberalpartiet – Frihet att välja
EOP
Djurrättspartiet
Femin.p.
Feministiska partiet
Valmansföreningar Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material
(baserar sig på tid-punkten före kommunalvalet 2017, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)
Riksdagsledamot = Uppgift som kommunen meddelat i sitt material
(baserar sig på tidpunkten före kommunalvalet 2017, alltså inte nödvändigtvis på resultatuppgifter från föregående riksdagsval)