Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Partiernas röstetal och valdeltagande samt antalet invalda ledamöter kommunvis i kommunalvalet 2008 och förändringen jämfört med föregående val

Välj variabler

Nej
2009-12-03
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
680_kvaa_2008_144
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 389

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
.. = Uppgift alltför osäker för att ange
... = Sekretessbelagd uppgift