Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Puolueiden äänimäärät ja valittujen lukumäärä kunnittain (pienet puolueet), hylätyt liput sekä ennakkoäänestäneet kunnallisvaaleissa 2008

Välj variabler

Nej
2009-12-03
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
700_kvaa_2008_146
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Kaupunkimaiset kunnat , Taajaan asutut kunnat ,

Valda 0 Totalt 389

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , SSP , IP ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
.. = Tieto on liian epävarma esitettäväksi
... = Tieto on luottamuksellinen