Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Röstberättigade och röstande efter kön, godgända röstsedlar och valda fullmäktige samt förhandsröster partvis och antal röstningsområden och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet 2008

Välj variabler

Nej
2009-12-03
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
710_kvaa_2008_147
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 389

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal / Antal röster , Andel av röster , Invalda ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Områden , Röstberättigade totalt , Röstberättigade män ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
.. = Uppgift alltför osäker för att ange
... = Sekretessbelagd uppgift