Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.7. Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar och valda fullmäktige ledamöter samt förhandsröster partivis och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet 2012

Välj variabler

Nej
2014-03-19
antal, %
2013-10-31
Statistikcentralen
710_kvaa_2012_147
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 361

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal / Antal röster , Andel av röster , Invalda ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Områden , Röstberättigade totalt , Röstberättigade män ,

Valda 0 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 19.3.2014. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats).
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Parti: CENT
Centern i Finland
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML
Samlingspartiet
SAF
Sannfinländarna
VÄNST
Vänsterförbundet
GRÖNA
Gröna förbundet
KD
Kristdemokraterna i Finland
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
Piratp.
Piratpartiet
IP
Självständighetspartiet
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
Förändr.2011
Förändring 2011
FAP
Finlands Arbetarparti
KA
För de fattigas väl
Frihetsp.
Frihetspartiet - Finlands Framtid
Valmansföreningar Övriga 2012: Valmansföreningar
Övriga 2008: Valmansföreningar och SSP: Seniorpartiet i Finland